Danh mục sản phẩm

Dự án tiêu biểu

Nhà máy Noroo Vina

Nhà máy Noroo Vina
Hạng mục: Gia cố nâng cấp nhà xưởng
Địa điểm: KCN Tiên Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

norro