Silrang Electronic Factory

Category Product

Typical projects

Silrang Electronic Factory

Silrang Electronic Factory

Hạng mục: Thi công lắp đặt đường ống

Địa điểm: KCN Gián Khẩu, Ninh Bình

khu-cong-nghiep-gian-khau-ide1